Prins Bernhard Cultuurfonds

Alberdingk Thijm heeft een bijzondere relatie met het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Jeanne Kruijver-Rubeling was bij Alberdingk Thijm 75 jaar spelend lid (!). Dit was voor Rederijkerskamer Alberdingk Thijm reden om haar naam te verbinden aan een cultuurfonds, gerelateerd aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wie een CultuurFonds op Naam instelt bepaalt zelf de doelstelling. Zo is het mogelijk een CultuurFonds op Naam in te stellen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van cultuur en natuurbehoud in een specifieke regio. De besteding van deze fondsen is in handen van het afdelingsbestuur van het Cultuurfonds in de desbetreffende regio.

Jeanne Kruijver Fonds

Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.

Jeanne Kruijver stierf in juli 2010 op een mooie leeftijd van 96 jaar, maar heeft niet alleen bij onze vereniging een mooie erfenis achtergelaten, maar ook voor veel andere projecten in Zuid-Kennemerland!